Iniciación Cristiana (EIX)

Responsable local: Dª. Inmaculada Massotti Talens
Enlace de contacto: gixmurcia@maristasmediterranea.com